“ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

«Ο στρατηγικός  σχεδιασμός κάθε εξαγωγικής δραστηριότητας είναι το κλειδί για την ανάπτυξή της
σε νέες αγορές και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας» 

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του κ. Horst Reichenbach, Head of European Commission Task Force for Greece, στο Exports Money Conference 2012, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Intercontinental Athenaeum στις 5 Ιουλίου 2012.
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ομιλητές, έλαβαν χώρα 6 θεματικά panels και ειδική παράλληλη δράση, στην οποία καταμετρήθηκαν πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις, με ενημέρωση για εξαγωγές σε 14 διαφορετικές χώρες, (Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ιταλία, Κίνα, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία), ενώ το παρακολούθησαν περισσότεροι από 650 σύνεδροι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στο να προσφέρει πρακτικά και χρήσιμα εργαλεία στους Έλληνες εξαγωγείς, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση και την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πως να εξάγουν τρόφιμα, φάρμακα και τεχνολογίες ICT & Mobile, κλάδους προϊόντων οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον σήμερα, αλλά και για τις εξαγωγές στις αγορές των Αραβικών Χωρών, της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου :

- Ο σχεδιασμός αποτελεί τον πυρήνα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
- Η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας
- Είναι απαραίτητη η αλλαγή του εξαγωγικού προτύπου με στροφή στην καινοτομία, την έρευνα και την υπεραξία
- Οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 10% του ΑΕΠ σπάζοντας το φράγμα των 22 δις
Καλωσόρισμα:

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, Ethos Media S.A.
"Στόχος του συνεδρίου είναι να προσφέρει χρήσιμες πρακτικές στους Έλληνες εξαγωγείς, ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση και την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ειδική ανάλυση θα γίνει στις αγορές της Τουρκίας, των Αραβικών Χωρών και της Ρωσίας".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
- Πώς διαµορφώνει τον εξαγωγικό προσανατολισµό το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  
- Τα αντικίνητρα στην εξωστρέφεια και η αντικατάστασή τους από το Εθνικό Σχέδιο Εξαγωγών  
- Ο µέχρι σήµερα ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις εξαγωγές και η συµβολή της στη διαµόρφωση νέου εθνικού εξαγωγικού status  
- Ποιες αλλαγές πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να προωθείται το ελληνικό brand στις διεθνείς αγορές

Οµιλητές:   
Dr. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος -Λουφάκης Χηµικά ΑΒΕΕ & Αντιπρόεδρος, ΣΕΒΕ 
Σοφία Παπαγιάννη, Προϊσταµένη 19ης ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Motor Oil 
Χρήστος Φαρµάκης, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών

Συντονιστής: Χρήστος Κώνστας, ∆ηµοσιογράφος, Επενδυτής 
Ομιλητής:
Horst Reichenbach, Head of European Commission Task Force for Greece
"Ο στρατηγικός  σχεδιασμός κάθε εξαγωγικής δραστηριότητας είναι το κλειδί για την ανάπτυξή της σε νέες αγορές και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των εξαγωγών της, πρέπει ωστόσο να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ήδη έχει δρομολογηθεί και αφορά στη διαχείριση του μοναδιαίου εργασιακού κόστους. Η στρατηγική για την εξωστρέφεια, που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς, περιλαμβάνει αφενός την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και αφετέρου τη διευκόλυνση των διαδικασιών στην εξαγωγική δραστηριότητα".

Όσον αφορά στη διευκόλυνση των εξαγωγών με τη βοήθεια της Task Force από το Μάρτιο του 2012,  εμπειρογνώμονες από Σουηδία, Ολλανδία και Ηνωμένα Έθνη παρέχουν υποστήριξη στις ελληνικές αρχές για να προωθήσουν διαδικασίες διευκόλυνσης των εξαγωγών. Στις προτάσεις που έχουν γίνει συμπεριλαμβάνονται: α) η εδραίωση εθνικής στρατηγικής διευκόλυνσης των εξαγωγών σε όλα τα επίπεδα β) η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων γ) η μείωση του αριθμού των ελέγχων και  δ) ο περιορισμός της γραφειοκρατίας στα τελωνεία.  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Ομιλητής:
Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός,Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
"Τα προβλήματα στη χώρα μας είναι περισσότερο μικροοικονομικά και λιγότερο μακροοικονομικά, γι΄ αυτό χρειάζεται η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου με μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η δημιουργία ενός αναπτυξιακού χωροταξικού σχεδιασμού, είναι απαραίτητες. Η ανάπτυξη στις σύγχρονες οικονομίες προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και την προσέλκυση επενδύσεων και η χώρα ποτέ δεν ήταν φιλόξενη προς τους επενδυτές".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
PANEL I:  Η στρατηγική για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής
              οικονομίας και η συμβολή του κράτους στην εξέλιξη των εξαγωγών
PANEL II:  Οι ελληνικές εξαγωγές στο πλαίσιο των νέων συνθηκών του παγκόσμιου εμπορίου. Τάσεις και προοπτικές
- Ποιους δρόµους ανοίγουν στις ελληνικές εξαγωγές, οι τάσεις του παγκόσµιου εµπορίου. 
- Οι εθνικές και ανά κλάδο στρατηγικές εισόδου σε νέες αγορές.     
- Το θεσµικό πλαίσιο προώθησης των εξαγωγών την επόµενη δεκαετία. Ο ρόλος του ΟΠΕ.   
- Πως διαµορφώνεται η ελληνική εξαγωγική πολιτική σε σχέση µε τις συµφωνίες της Ε.Ε. που δηµιουργούν νέους εµπορικούς προσανατολισµούς.
- Στήριξη Επενδύσεων- Αναθεώρηση Επενδυτικού Νόµου.

Οµιλητές:
Αλκιβιάδης Καλαµπόκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΟΠΕ
Αντώνιος Καπλάνης, Γενικός ∆ιευθυντής και Αντιπρόεδρος, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ)  
∆ούκας Μαρινόπουλος, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών 
Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, ΠΣΕ & ΟΑΕΠ

Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, ∆ηµοσιογράφος, 24H.gr
Ομιλητής:
Εύη Πασσά, ∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Οµίλου, Εθνική Τράπεζα 
"Ο όμιλος της Εθνικής χειρίζεται πάνω από το 35% των ελληνικών εξαγωγών. Η στήριξη από τον όμιλο συνίσταται στην ισχυρή παρουσία στην περιοχή, τη βαθιά γνώση των αγορών, την εξειδίκευση και το global relationship management. Σήμερα υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της Τουρκίας και της Κίνας. Στη Διεύθυνση μάλιστα Συναλλακτικής Τραπεζικής ο όμιλος έχει συστήσει ειδικό γραφείο το οποίο στελεχώνεται από Κινέζους".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
PANEL IΙΙ:  Η οικονομία των εξαγωγών: Ο ρόλος της χρηματοδότησης, της ασφάλισης και του Factoring
- Η διεθνής χρηµατοδότηση και η πρόσβαση σε αυτή των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
- Η στήριξη των εξαγωγών από την Ε.Ε., τις ∆ιεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και τους άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς.  
- Η  ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ.   
- Η σηµασία της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων. 
- Το factoring και η συµµετοχή του στην ελληνική εξαγωγική προσπάθεια. 
- Η εθνική πολιτική και η παροχή  κινήτρων για την εξωστρέφεια  
- Τα κοινοτικά προγράµµατα ενίσχυσης της εξωστρέφειας

Οµιλητές: 
Αλέξης Γαβριήλογλου, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής & Εµπορικός ∆/ντής, Euler Hermes Emporiki
Καθ. Αναστάσιος Ζαγοριανός, Μέτοχος και Γενικός ∆ιευθυντής, ∆ιαδικασία Α.Ε.
∆ηµήτρης Ζώµας, Σύµβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών  
Αλέξανδρος Κοντόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εθνική factors 
∆ηµήτρης Μιχάλης, Property, Marine & Energy Manager, Chartis

Συντονιστής: ∆ηµήτρης Μαρκόπουλος, ∆ηµοσιογράφος Proto thema
Panel IV:  Εργαλεία και Μέσα για επιτυχημένες εξαγωγές
- Το ελληνικό branding και η σηµασία του Made In Greece. 
- Η συµβολή των διεθνών εκθέσεων στην εξαγωγική προσπάθεια. 
- Η σηµασία της ποιότητας και η σωστή πιστοποίησή της στη διαδικασία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.  
- Η ανάδειξη της καινοτοµίας σε καταλύτη των εξαγωγών. 
- Ο κοµβικός  ρόλος, του ίντερνετ, των social media, στην ανάπτυξη των εξαγωγών.   
- Η εξαγωγική υποστήριξη και τα πρώτα επιχειρηµατικά βήµατα σε νέες αγορές µέσα από τις βάσεις πληροφοριών και τις υπηρεσίες των γραφείων Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ).

Οµιλητές: 
Όλγα Αγγελοπούλου, Manager International Sales, ICAP  
∆ήµος Βατικιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής, Atcom 
∆ηµήτρης Καραβασίλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, DK Consultants 
Γεώργιος Κουτσοδήµος, Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ, Β8 ∆/νση, Υπουργείο Εξωτερικών 
Πέτρος Μιχελιδάκης, Representative in Greece, Messe Düsseldorf GmbH  
Οδυσσέας Ντότσικας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Think Digital

Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, ∆ηµοσιογράφος, ΣΚΑΙ
Παρουσιάσεις Ομιλητών
  2012 Money Conferences | Ethos Media S.A. 

Horst Reichenbach,
Head of European Commission Τask Force for Greece,
Παρουσίαση
Εύη Πασσά
Διευθύντρια Διεύθυνσης Συναλλακτικής
Τραπεζικής Ομίλου,
Εθνική Τράπεζα
Παρουσίαση
Ομιλήτρια:
Signe Ratso, Director of Trade Strategy and Analysis and Market Access, DG Trade, European Commission
"Η Ελλάδα ενώ έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου μέχρι στιγμής υστερεί, καθώς μόνο το 3% των θέσεων εργασίας προέρχεται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Ελλάδα σε σύνολο εξαγωγών έχει καλύτερες επιδόσεις για παράδειγμα από το Βέλγιο, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ, απέχει με μεγάλη διαφορά από την ίδια χώρα. Οι τομείς εξαγωγών στην Ελλάδα είναι η ένδυση, η ξυλεία, τα μέταλλα, τα ποτά και το φαγητό, αλλά οι εταιρείες πωλούν μικρό μέρος της παραγωγής τους στο εξωτερικό, σε ποσοστό που φτάνει το 30%".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO


Panel V:  Xρήσιµες συµβουλές για εξαγωγές σε Αραβικές χώρες, Ρωσία και Τουρκία
Στο Panel αυτό παρουσιάστηκαν οι τρόποι ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε τρεις 
σηµαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές αγορές: Tις  Αραβικές Χώρες, τη Ρωσία και την 
Τουρκία. Έγινε προσπάθεια να αναλυθούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν στις αγορές αυτές και 
συγκεκριµένα: 
- Οι τεχνικές ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας στις χώρες αυτές.  
- Τα προϊόντα που έχουν προοπτικές διείσδυσης. 
- Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων και το τί πρέπει να κάνουν οι 
Έλληνες εξαγωγείς για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Οµιλητές: 
Αhmad Cheikh, Εκπρόσωπος Αραβo-Ελληνικού Επιµελητηρίου 
Ευάγγελος ∆αϊρετζής, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Αίγυπτος)  
Χρήστος ∆ήµας, Πρόεδρος Ελληνο - Ρωσικού Επιµελητηρίου 
Γιάννης Καρκάνης, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Τουρκία) 
Παναγιώτης Κουτσίκος, Πρόεδρος Ελληνο-Τουρκικού Επιµελητηρίου  
Φανή Λένου, Γραµµατέας ΟΕΥ, (ΗΑΕ) 
Γιάννης Μάρκος, Σύµβουλος ΟΕΥ, (Ρωσία)

Συντονιστής: Γιάννης Βερµισσώ, ∆ηµοσιογράφος, Insurance World 
Panel VI:  Πρακτικές συµβουλές εξαγωγών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: 
               τροφίµων, φάρµακων και τεχνολογιών ICT & mobile applications
Στόχος του panel αυτού ήταν να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόµενους στο πώς να εξάγουν: τρόφιµα, 
φάρµακα και τεχνολογίες ICT & Mobile Applications. 

Πιο συγκεκριµένα συζητήθηκαν: 
- Πώς και µε ποιες προϋποθέσεις αναπτύχθηκε κάθε εξαγωγέας-συµµετέχων εξαγωγικά.  
- Ποιες οι προδιαγραφές και τα προαπαιτούµενα για να είναι εξαγώγιµο ένα προϊόν

Οµιλητές: 
∆ηµήτρης ∆έµος, Πρόεδρος, ΠΕΦ & Πρόεδρος, Demo 
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Τεχνικός Σύµβουλος, GS1 Association Greece 
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός ∆ιευθυντής, ΣΕΚΕΕ
Καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός ∆ιευθυντής, Corallia 
Πάνος Μανουηλίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Odysea Ltd 
Γιώργος Οικονόµου, Γενικός ∆ιευθυντής, ΣΕΒΙΤΕΛ

Συντονιστής: ∆ήµητρα Μανιφάβα, ∆ηµοσιογράφος, Καθηµερινή  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Υπεύθυνος συντονισμού:  
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Conferences Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4909 | salvarlis.k@ethosmedia.eu

Yπεύθυνες Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων:  
Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Communication & P.R Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4901 | voulgaraki.s@ethosmedia.eu
Αθηνά Φραδέλου, Marketing & P.R. Manager, Ethos Media | Τ: 210 998 4905 | fradelou.a@ethosmedia.eu

Υπεύθυνοι χορηγιών:  
Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, Ethos Media | Τ:210 998 4864 | ouzounis.k@ethosmedia.eu
Γρηγόρης Λεωνίδης, Commercial Director, Ethos Media | Τ: 210 9984876 | leonidis.g@ethosmedia.eu
Ράντω Μανώλογλου, Advertising Executive, Ethos Media | T:210 9984863 | manologlou.r@ethosmedia.eu
Λωρέττα Μπούρα, Advertising Executive, Ethos Media | T:210 9984902 | boura.l@ethosmedia.eu
Χαιρετισμός:
Δημήτρης Κούρκουλας, Υφυπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών
"Η πολιτεία προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να δημιουργήσει φιλικό περιβάλλον και να εμβαθύνει στο κράτος δικαίου, ώστε να παρέχει την αναγκαία ασφάλεια σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που για πρώτη φορά από το 2011, οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 10% του ΑΕΠ και έσπασαν το φράγμα των 22 δις. Το εξαγωγικό πρότυπο αλλάζει και στρέφεται στην καινοτομία, την έρευνα και την υπεραξία, ενώ η τάση στην αγορά είναι η συρρίκνωση των παραδοσιακών κλάδων και η στροφή σε νέους κλάδους όπως οι πράσινες επενδύσεις, οι μεταφορές και ο τουρισμός".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
Χαιρετισμός:
Χρήστος Φαρµάκης, Σύµβουλος ΟΕΥ, Πρόεδρος, Ένωση ∆ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΕΝ∆Υ ΟΕΥ)
"Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να αλλάξει και να υπάρξει νέα στρατηγική που θα εστιάζεται στην εκπόνηση σχεδίου εξωστρέφειας και την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων. Είναι αναγκαία η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα πενταετίας, που θα εξειδικεύεται με ετήσια πλάνα με κοστολόγηση. Είναι θετικό σημάδι ότι ο αριθμός των αιτημάτων που δέχθηκαν το 2011 τα γραφεία των ΟΕΥ ήταν 11.700, ενώ σε ποσοστό 95% οι επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένες από τη λειτουργία των γραφείων ΟΕΥ".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
Χαιρετισμός:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών
"Είναι αναγκαία η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας καθώς ο τουρισμός δεν φτάνει για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη. Για την κάλυψη του εμπορικού ισοζυγίου χρειάζονται περισσότερες εξαγωγές από το ποσό του ελλείμματος, καθώς οι νέες εξαγωγές προϋποθέτουν εισαγωγές που διευρύνουν το έλλειμμα. Σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί, η καλύτερη στρατηγική είναι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι ξένοι. Πρέπει να "κλείσει" η ψαλίδα του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών".  ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΕΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΠΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ) ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ)
(Αίθουσα: VIP)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις συνέδρων με έμπειρα στελέχη (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών που έχουν υπηρετήσει πρόσφατα ως προϊστάμενοι στα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και με εκπροσώπους του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) σε πλήθος αγορών μεταξύ των οποίων και οι κάτωθι:
ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ):
Ευάγγελος Δαϊρετζής,
Σύμβουλος ΟΕΥ (Αίγυπτος), Υπουργείο Εξωτερικών
ΒΕΛΓΙΟ- ΟΛΛΑΝΔΙΑ- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:
Θεοδόσης Βάλλας,
Σύμβουλος ΟΕΑ Α', Υπουργείο Εξωτερικών

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΑΕ):
Φανή Λένου,
Γραμματέας ΟΕΥ (ΗΑΕ) , Υπουργείο Εξωτερικών
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Διονύσης Πρωτοπαππάς, Σύμβουλος ΟΕΥ Α', Υπουργείο Εξωτερικών

ΙΤΑΛΙΑ:
Εμμανουήλ Στάντζος,
Σύμβουλος ΟΕΥ Α, Υπουργείο Εξωτερικών
ΟΥΚΡΑΝΙΑ:
Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης,
Σύμβουλος ΟΕΥ Α, Υπουργείο Εξωτερικών

ΚΙΝΑ:
Αρετή Σκαφιδάκη,
Γραμματέας ΟΕΥ Α', Υπουργείο Εξωτερικών
ΠΟΛΩΝΙΑ:
Θεόδωρος Ξυπολιάς,
Σύμβουλος ΟΕΑ Α', Υπουργείο Εξωτερικών

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:
Βασιλική Κουσκούτη,
Γραμματέας ΟΕΥ Α', Υπουργείο Εξωτερικών

ΤΟΥΡΚΙΑ:
Γιάννης Καρκάνης,
Σύμβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών

ΡΩΣΙΑ:
Γιάννης Μάρκος,
Σύμβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών

Εκπρόσωποι ΟΠΕ:
-Μένος Αγγελάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Δράσεων
-Εύα Μίλικ, Υποδιευθύντρια Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
-Γιώργος Παπαστεργιόπουλος, Διευθυντής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρήσεων
Signe Ratso
Director of Trade Strategy and Analysis
and Market Access, DG Trade,
European Commission
Παρουσίαση
Το Exports Money Conference 2012 πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα όλων των ελληνικών εξαγωγικών φορέων και σε συνεργασία με 13 διμερή επιμελητήρια.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν:
Yπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), Ελληνική Εταιρία Logistics, Διεθνής Βιομηχανική και Ναυτική Ένωση, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, Σύνδεσμος επιχειρήσεων κινητών εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Αραβο-ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, Ελληνο- Βουλγαρικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Iταλικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Κινέζικο Επιμελητήριο, Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ρωσικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Σερβική Εμπορική και Βιομηχανική Ένωση (ΕΣΕΒΕ), Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο, Ελληνο - Τουρκικό Επιμελητήριο, Ελληνο - Φιλανδικό Επιμελητήριο.