Επόμενα Events

Επόμενα Events
#iifo22
13 Οκτωβρίου 2022
Το 3rd Insurance Intermediaries Forum #iifo22 θα διεξαχθεί υβριδικά με θέμα: «Η πραγματική αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».
#grha22
21 Οκτωβρίου 2022
Τα Greek Hospitality Awards (#grha22) διοργανώνονται για 8η συνεχόμενη χρονιά στις 21 Οκτωβρίου υβριδικά.