Επόμενα Events

Επόμενα Events
phco21
15 Ιουλίου 2021
Η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΕΣΥ θα βρεθεί στο επίκεντρο του Pharma & Health Conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για 12η χρονιά στις 15 Ιουλίου 2021.
#hifa21
Tο Hellenic Innovation Forum & Awards 2021 διοργανώνει η ethosEVENTS