Επόμενα Events

Επόμενα Events
#grha23
20 Οκτωβρίου 2023
Τα Greek Hospitality Awards (#grha23) θα διοργανωθούν για 9η συνεχόμενη χρονιά στις 20 Οκτωβρίου υβριδικά.
#mtco23
31 Οκτωβρίου 2023
Το 9th MedTech Conference #mtco23 θα διεξαχθεί υβριδικά με θέμα: «Η Ιατρική Τεχνολογία ως καταλύτης εξελίξεων στον τομέα της Υγείας».
26 Ιανουαρίου 2024
Τα Greek Accounting & Finance Awards 2023 (#grha23) θα διοργανωθούν για Πρώτη φορά φέτος υβριδικά.