Δρ Παρασκευή Τσάμη

Δρ Παρασκευή Τσάμη

Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Δρ Παρασκευή Τσάμη, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Από το 1995 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως υπάλληλος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (νυν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων). Από το 1997 εργάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατέχει θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο από το 2011.
Την περίοδο 3/2014 – 5/2018 κατείχε θέσεις ευθύνης (Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος, Προϊσταμένη Τμήματος) στην Διεύθυνση του Υπουργείου που εποπτεύει τα Επαγγελματικά Ταμεία.
Από τον Μάιο 2018 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους καθώς και διδακτορικό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Διακινούμενων Πολιτών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων