3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης-Δήλωση Συμμετοχής