Greek Exports Forum & Awards 2024 | Όροι Διαγωνισμού

Greek Exports Forum & Awards 2024 | Όροι Διαγωνισμού

Η ethosEVENTS σε συνεργασία με την GREAT EXΗIBITION (εφεξής «Διοργανωτής»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμό») που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στην Τελετή Απονομής των Greek Exports Forum & Awards 2024!

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

1. Προϋποθέσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα που έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»). 

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. 

1.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει Υποβάλει Υποψηφιότητα στα Greek Exports Forum & Awards 2024!

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 01/03/2024, ώρα 13:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Τρίτη 26/03/2024, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν Υποβάλουν Υποψηφιότητα στα Greek Exports Forum & Awards 2024 στο: https://ethosevents.eu/awards/gefa/.

3.2. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από τον Διοργανωτή ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από τον Διοργανωτή πρόσωπο, στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού. 

3.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων. 

3.4. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτής ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο του Διοργανωτή, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.  

4. Δώρο 

4.1. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω «Δώρο») αποτελεί περίπτερο 10 τ.μ. στη Δ.Ε. Sial Paris 2024, στο Hall 1, Savory (National).

4.2 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή μέσω επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσαν κατά την υποβολή. Συγκεκριμένα, θα ζητείται να παρέχουν στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για περαιτέρω επικοινωνία. 

4.3. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που θα του αποσταλεί προσωπικό μήνυμα. Ο νικητής θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου και κατόπιν θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή για τις λεπτομέρειες παραλαβής του. 

4.4. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

4.5. Η κατασκευή του περιπτέρου θα είναι δομής Great Exhibitions και περιλαμβάνει τη βασική κατανάλωση ρεύματος. Αν απαιτηθεί μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος (π.χ.24ωρη για ψυγεία) το κόστος θα επιβαρύνει το νικητή.

4.6. Εξοπλισμός που δεν προβλέπεται στη βασική δομή Great (έξτρα γραφικά, επαγγελματικός εξοπλισμός κ.τ.λ.) δεν περιλαμβάνεται και το κόστος θα επιβαρύνει το νικητή.

4.7. To περίπτερο δεν μπορεί να προστεθεί ή να αντικαταστήσει ήδη κατοχυρωμένο περίπτερο σε οποιοδήποτε ΑΛΛΟ hall της έκθεσης.

4.8. Στο περίπτερο θα υπάρχει το επετειακό λογότυπο της Great Exhibitions καθώς και το σήμα «sponsored by Great Exhibitions».

4.9. Το Κόστος Εγγραφής στην Έκθεση είναι €1.290 + Φ.Π.Α, είναι υποχρεωτικό και δεν επιβαρύνει τον Διοργανωτή.

4.10. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω το Δώρο μείνει αδιάθετο, τίθεται στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος δύναται να το αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

4.11. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.  

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού 

5.1. Ο νικητής του δώρου θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της Τελετής Απονομής των Greek Exports Forum & Awards 2024 στις 26 Απριλίου 2024 από τον Διοργανωτή. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις υποβολές υποψηφιότητας, από τις οποίες θα αναδειχθεί ένας νικητής με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και το αδιάβλητο του αποτελέσματος. 

5.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής τους με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα του Event.

5.3. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως υποβολή υποψηφιότητας.  Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά ένας (1) νικητής, και δύο (2) διαφορετικοί αναπληρωματικοί. Κάθε υποβολή αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση.

5.4. Ο Διοργανωτής δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του. 

6. Αποκλεισμός από το Διαγωνισμό

6.1. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του ιστοτόπου του Διοργανωτή ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του Διοργανωτή παραβιάζει το νόμο. 

6.2. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειόμενου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Τεχνικά Μέτρα

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. 

7.2. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους. 

7.3. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπό της. 

7.4. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για (α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των Όρων του παρόντος και (β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν συνέπειες. 

8. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2024/

Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους Συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα του Event, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια. 

9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης του Διοργανωτή που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με εκείνους του παρόντος όρου. 

10. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή, ούτε στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα του Διοργανωτή. 

10.2. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιοδήποτε έργο τρίτου. 

11. Προσωπικά Δεδομένα 

11.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων από τον Διοργανωτή με σκοπό επεξεργασίας της συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού είναι η ETHOS MEDIA AE (Φίλωνος 79-81-Πειραιάς, τηλ. 2109984950). Όσον αφορά ειδικά στους νικητές του Διαγωνισμού, θα ζητηθεί να δηλώσουν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή email) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας παραδώσουμε το δώρο σας. Η επεξεργασία είναι σύννομη διότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διαγωνισμό (άρθρο 6 παρ. 1 β’, ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, σκοπός της συλλογής των δεδομένων αυτών είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η χορήγηση των Δώρων σε αυτούς, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων περί διαφανούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων για την απόδοση των Δώρων κτλ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. 

11.2. Επιπλέον, οι αναδειχθέντες ως Νικητές στο Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο με τα αρχικά του ονοματεπωνύμου των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συγκατάθεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και για αόριστο χρονικό διάστημα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω (υπό στοιχείο 3.1), αποτελεί θετική ενέργεια με την οποία ο Συμμετέχων δηλώνει τη συγκατάθεσή του για δημοσιοποίηση των προαναφερόμενων στοιχείων σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής. 

11.3. Με την ολοκλήρωση της χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν ως νικητές θα καταστρέφονται από τα αρχεία που τηρούνται για το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις κείμενες διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων. Αυτό δεν ισχύει αναφορικά με όσα στοιχεία νικητών δημοσιεύτηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο 11.2. 

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των νικητών θα διαβιβαστούν στην εταιρεία που παρέχει το Δώρο (GREAT EXIBITIONS), προκειμένου να τους αποδοθεί. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των νικητών εκ μέρους του παρόχου του Δώρου γίνεται για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών του σε αυτούς , την τήρηση εκ μέρους του συμβατικών και έννομων υποχρεώσεών του και για όσους άλλους λόγους ισχύουν σύμφωνα με τη δική του πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

11.5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης. Τα δικαιώματά του μπορεί να ασκεί στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@ethosmedia.eu. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο αίτημα τους διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr). 

12. Λοιποί Όροι 

12.1. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη ή/και τη λήξη του Διαγωνισμού ή τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενημέρωση των νικητών/επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των νικητών ή/και των επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές. 

12.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων. 

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 

12.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

12.5. Η παράλειψη από τον Διοργανωτή να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.