Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2023 – Νικητές

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2023 - Νικητές

1. Βραβείο καλύτερης εταιρείας – 2023

1ο Βραβείο: Motor Oil Hellas
2ο Βραβείο: HELLENiQ ENERGY
3ο Βραβείο: ELVALHALCOR

2. Βραβείο καλύτερης εταιρείας FTSE LARGE CAP – 2023

1ο Βραβείο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
2ο Βραβείο: VIOHALCO S.A.
3ο Βραβείο: LAMDA DEVELOPMENT S.A

3. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διεθνούς δραστηριοποίησης- 2023

1ο Βραβείο: MYTILINEOS Energy & Metals
2ο Βραβείο: CENERGY HOLDINGS S.A.
3ο Βραβείο: ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

4. Βραβείο καλύτερης εταιρείας μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης 2023

1ο Βραβείο: IDEAL Holdings A.E.
2ο Βραβείο: FOURLIS GROUP
3ο Βραβείο: DIMAND S.A.

5. Βραβείο καλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας – 2023

1ο Βραβείο: ΔΕΗ Α.Ε.
2ο Βραβείο: ΕΥΔΑΠ
3ο Βραβείο: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2023

1ο Βραβείο: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
2ο Βραβείο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3ο Βραβείο: ALPHA BANK

7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2023

1ο Βραβείο: LAMDA DEVELOPMENT S.A
2ο Βραβείο: ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ
3ο Βραβείο: QUALITY & RELIABILITY A.E.

8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2023

1ο Βραβείο: EPSILON NET Group of Companies
2ο Βραβείο: ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
3ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2023

1ο Βραβείο: ELVALHALCOR
2ο Βραβείο: Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.
3ο Βραβείο: KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A.

10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2023

1ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
2ο Βραβείο: Autohellas Group
3ο Βραβείο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

11. Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2023

1ο Βραβείο: Profile Software
2ο Βραβείο: EPSILON NET Group of Companies
3ο Βραβείο: Space Hellas

12. Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2023

1ο Βραβείο: ΔΕΗ Α.Ε.
2ο Βραβείο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3ο Βραβείο: FOURLIS GROUP

13. Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2023

1ο Βραβείο: αlphαtrust
2ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ QUEST
3ο Βραβείο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14. Βραβείο καλύτερης εταιρείας του δείκτη ATHEX ESG-2023

1ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
2ο Βραβείο: ΕΥΔΑΠ
3ο Βραβείο: AVAX GROUP

15. Βραβείο καλύτερης εταιρείας εναλλακτικής αγοράς – 2023

1ο Βραβείο: EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
2ο Βραβείο: DOTSOFT
3ο Βραβείο: MED S.A.

16. Bραβείο καλύτερης χρηματιστηριακής – 2023

1ο Βραβείο: EUROBANK EQUITIES
2ο Βραβείο: ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
3ο Βραβείο: ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

17. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων – 2023

1ο Βραβείο: αlphαtrust
2ο Βραβείο: Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3ο Βραβείο: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

18. Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2023

1ο Βραβείο: PRODEA Investments
2ο Βραβείο: PREMIA Properties
3ο Βραβείο: Intercontinental International R.E.I.C.

19. Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2023

1ο Βραβείο: Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2ο Βραβείο: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3ο Βραβείο: Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.