Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’  αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ιστοσελίδα :

https://ethosevents.eu

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ETHOS MEDIA Α.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά (Φίλωνος 79-81),  τηλέφωνο: +30 210 2109984950, Email: [email protected]), εφεξής καλούμενη “ETHOS MEDIA Α.Ε.”.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπού μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
 • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
 • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
 • Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
 • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Υπερ-σύνδεσμοι (links)

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (windows, android, iOS κλπ) του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ορθή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχεία καταγραφής (log files) στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας για …. μήνες.

Νομική βάση για την αρχική συλλογή των στοιχείων αυτών είναι το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. γ’ του ν. 3471/2006, κατά το οποίο επιτρέπεται η τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης.  Νομική βάση για τη διατήρηση των στοιχείων σας αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη διατήρηση αυτών των στοιχείων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων μας ή της αναγκαιότητας συλλογής των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων. Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «δικαιώματα».

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως πχ το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από την μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας.

Τα cookies και οι λοιπές παρεμφερείς τεχνολογίες ιχνηλατών, διέπονται από την e‐privacy Οδηγία ΕΚ 2002/58, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από τον Ν.3471/2006, και συμπληρωματικά  από τον ΕΕ 2016/679 Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και από τον Ν.4624/2019.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies τριών κατηγοριών:

 • Απαραίτητα

Ως  απαραίτητα  cookies  εννοούμε όσα έχουν  αξιολογηθεί  ως  απαραίτητα  υπό  τεχνική  –  λειτουργική άποψη,  καθώς  χωρίς  αυτά  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  (ασφαλής)  σύνδεση  στην ιστοσελίδα  για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή εν γένει για την παροχή της  υπηρεσίας  διαδικτύου που ζήτησε συγκεκριμένα ο χρήστης (πχ τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι αγορών).  Για  τα   cookies  αυτής της κατηγορίας, ο νόμος  δεν  απαιτεί  την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για όλες τις άλλες κατηγορίες cookies και σύμφωνα με το Ν.3471/2006, αρ. 4, παρ. 5,  η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του.

 • Επίδοσης (στατιστικής ανάλυσης)

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας η ETHOS MEDIA Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies για τη στατιστική ανάλυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και ορισμένων άλλων στοιχείων αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της σελίδας, τα οποία μας παρέχονται σε μορφή που δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα.

 • Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αναλυτικό κατάλογο των χρησιμοποιούμενων cookies , με τις πληροφορίες για το σκοπό τους, τη διάρκειά τους και τον υπεύθυνο γι’ αυτά, μπορείτε να δείτε εδώ.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies που εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα  μας,  πατώντας  στην  σχετική  καρτέλα  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  COOKIES»,  η  οποία  βρίσκεται στο κάτω μέρος  στην ιστοσελίδα μας.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας. Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε επιπλέον την εταιρεία στην οποία εργάζεστε και τον τίτλο σας (πχ υπεύθυνος πωλήσεων).  Νόμιμη βάση για την χρήση αυτών των στοιχείων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να απαντάμε στα μηνύματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, και σε περίπτωση που μέσω του μηνύματός σας ζητάτε να συνάψουμε κάποια σύμβαση μεταξύ μας (πχ συνεργασίας, ή αγοράς προϊόντων), νόμιμη βάση μας για την χρήση των στοιχείων σας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί.

Θα διατηρήσουμε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για 12 μήνες από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν περιλαμβάνει παραγγελία σας προς εμάς, οπότε και θα διατηρηθεί έως 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, προς το σκοπό της απόδειξης της συναλλαγής μας και της θεμελίωσης/άσκησης νομικών αξιώσεων που μπορεί να προκύψουν εκατέρωθεν εντός του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.

Όταν εγγράφεστε σε κάποια διά ζώσης, υβριδική ή ψηφιακή εκδήλωσή μας μέσω της ιστοσελίδας μας

Η ιστοσελίδα ethosevents.eu δημιουργήθηκε για την προβολή των μελλοντικών αλλά και των προηγούμενων εκδηλώσεων (events) που διοργανώνει η Ethos Media AE. Μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σας Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε σε μελλοντικά events ώστε να τα παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης, είτε και μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας LiveOn. Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής που θα βρείτε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου event. Η φόρμα αυτή μπορεί να παρέχεται είτε από εμάς, είτε από την Google (google forms), οπότε στην περίπτωση αυτή κι εφόσον εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας από περιηγητή με σύνδεσή σας σε λογαριασμό Gmail, θα αντληθούν αυτόματα ορισμένα στοιχεία σας (πχ το gmail σας). Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την εταιρεία στην οποία εργάζεστε, την επαγγελματική σας ιδιότητα, το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μας μαζί σας. Εάν πραγματοποιείτε την εγγραφή για λογαριασμό κάποιας εταιρείας ή άλλου φορέα και όχι ατομικά για τον εαυτό σας, θα σας ζητηθεί επιπλέον το όνομά σας ως του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής.

Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να σας αναγνωρίζουμε και να επιτρέπουμε την είσοδό σας στο event και στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε αυτό (πχ ομιλίες, συνέδρια, εικονικά περίπτερα εκθετών, κλπ) (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών είναι η σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης και συμμετοχής στο event) και να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε το κοινό μας ως προς το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία απασχολείται και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του σχετικά με άλλες εκδηλώσεις μας ή υπηρεσίες μας που μπορεί να το ενδιαφέρουν (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε το κοινό μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τον τομέα ενασχόλησής του, ώστε να του προωθούμε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα μας). Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη λήψη τέτοιων προωθητικών μηνυμάτων, αφήνοντας κενό το πεδίο που θα βρείτε στο τέλος της φόρμας εγγραφής «επιθυμώ τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα της ETHOS MEDIA AE».  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και αργότερα να εκφράσετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Επιπλέον, η ιδιότητά σας και η εταιρεία στην οποία εργάζεστε μας είναι απαραίτητη προκειμένου να σας αποδώσουμε τυχόν προβλεπόμενα προνόμια συμμετοχής στο event (πχ δωρεάν συμμετοχή ή έκπτωση στο ποσό συμμετοχής σε συγκεκριμένους επαγγελματίες ή σε στελέχη εταιρειών που είναι εκθέτες ή χορηγοί κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα που αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη ιδιότητά σας (πχ σε περιπτώσεις συμμετοχής φοιτητών με έκπτωση θα σας ζητηθεί η αποστολή της φοιτητικής σας ταυτότητας με e-mail). Νομική βάση για την συλλογή των στοιχείων αυτών είναι η εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας για την παροχή προνομιακής συμμετοχής στο event μας.  Η επαγγελματική σας ιδιότητα και η εταιρεία στην οποία εργάζεστε είναι απαραίτητη προκειμένου να σας διευκολύνει να συμμετάσχετε σε ενέργειες networking που παρέχονται μέσω του event, όπως για παράδειγμα αποστολή αιτήματος «σύνδεσης» με άλλους συμμετέχοντες στο event για ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση θέσης εργασίας από συμμετέχοντες ή εκθέτες που επιθυμούν να σας προσλάβουν κλπ.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.   Για λόγους ασφαλείας, την εγγραφή σας θα πρέπει να επιβεβαιώσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο τον οποίο θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε (double opt-in).

Όταν εγγράφεστε σε μία εκδήλωση/έκθεση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA μέσω της LiveOn μέσω του λογαριασμού σας Google, LinkedIn ή  Facebook

Σε ορισμένες ψηφιακές ή υβριδικές εκδηλώσεις μας είναι δυνατόν να εγγραφείτε στο ψηφιακό event μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε στην Google, το LinkedIn, ή το Facebook. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείτε μία εξουσιοδότηση προς τον πάροχο του λογαριασμού σας να μας επιτρέψει να συλλέξουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (όπως ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο χρήστη, e-mail και εικόνα). Η ταυτοποίησή σας και η είσοδός σας στο ψηφιακό event στην LiveOn στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται μέσω του λογαριασμού του παρόχου σας και με χρήση των διαπιστευτηρίων που διατηρείτε σε αυτόν.

Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να σας αναγνωρίζουμε και να επιτρέπουμε την είσοδό σας στο event και στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε αυτό (πχ ομιλίες, συνέδρια, εικονικά περίπτερα εκθετών, κλπ) (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών είναι η σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης και συμμετοχής στο event)  και να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε το κοινό μας ως προς το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία απασχολείται και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του σχετικά με άλλες εκδηλώσεις μας ή υπηρεσίες μας που μπορεί να το ενδιαφέρουν (νομική μας βάση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε το κοινό μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τον τομέα ενασχόλησής του, ώστε να του προωθούμε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα μας). Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη λήψη τέτοιων προωθητικών μηνυμάτων, αφήνοντας κενό το πεδίο που θα βρείτε στο τέλος της φόρμας εγγραφής «επιθυμώ τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα της ETHOS MEDIA AE».  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και αργότερα να εκφράσετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.

Όταν δηλώνετε συμμετοχή ως διαγωνιζόμενος σε κάποια εκδήλωση διαγωνισμού/βράβευσης που διεξάγεται  διά ζώσης, υβριδικά ή ψηφιακά μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας LiveOn

Ορισμένα από τα events μας έχουν το χαρακτήρα διαγωνισμών. Σε αυτούς παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης υποβολής υποψηφιοτήτων φορέων/επιχειρήσεων ή/και ατομικών υποψηφιοτήτων μέσω της ιστοσελίδας μας ethosevents.eu. Η δήλωση της υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση φόρμας υποψηφιότητας που θα βρείτε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου event. Εφόσον υποβάλλετε δήλωση υποψηφιότητας για λογαριασμό του φορέα σας ή της εταιρείας σας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, την ιστοσελίδα της και τυχόν λογαριασμούς της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το ονοματεπώνυμο του διευθύνοντος συμβούλου και το όνομα, το  e-mail και το τηλέφωνο του ατόμου που συμπληρώνει την δήλωση. Επιπλέον θα σας ζητηθούν όσα στοιχεία της υποψηφιότητας  είναι αναγκαία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και των κριτηρίων βράβευσης (πχ κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας, εταιρικό προφίλ, φωτογραφίες κλπ).  Τέλος, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία τιμολόγησης του υποψηφίου, καθώς και του αρμοδίου προσώπου για την παραλαβή του τιμολογίου συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, μέιλ, τηλέφωνο).

Τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου που υποβάλλει την υποψηφιότητα για λογαριασμό του φορέα/εταιρείας του, του Διευθύνοντος Συμβούλου του, καθώς και του ατόμου που ορίζεται ως αρμοδιο για την παραλαβή των φορολογικών παραστατικών που θα εκδοθούν μας είναι απαραίτητα για να σας προβαίνουμε μαζί σας στις αναγκαίες επικοινωνίες για την εκπλήρωση της συμμετοχής στο διαγωνισμό,  την τιμολόγησή της και κάθε άλλη αναγκαία επικοινωνία στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας με αντικείμενο την υποψηφιότητα του φορέα/εταιρείας σας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.   Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που μας ζητάτε.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων του διαγωνιζόμενου στο event του διαγωνισμού διά ζώσης /ψηφιακά /υβριδικά , ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης, αλλά και (στην περίπτωση ψηφιακής ή υβριδικής διεξαγωγής της μέσω της πλατφόρμας LiveOn), όσα αναφέρονται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας LiveOn.

Όταν συμμετέχετε ως ομιλητής σε μία εκδήλωση που διοργανώνεται από την ETHOS MEDIA SA διά ζώσης ή ψηφιακά ή υβριδικά μέσω της LiveOn

Εάν συμμετέχετε ως ομιλητής σε μία εκδήλωση που διεξάγεται από την Ethos Media AE είτε αποκλειστικά διά ζώσης, είτε ψηφιακά μέσω της LiveOn ή υβριδικά (και με τους δύο τρόπους), συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητα και τον τίτλο σας, την εταιρεία που εκπροσωπείτε, τη φωτογραφία σας και προαιρετικά το βιογραφικό σας. Επίσης, προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε στα στοιχεία που μας αποστέλλετε τους υπερσυνδέσμους των λογαριασμών σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram κλπ).

Τα στοιχεία σας αυτά δημοσιεύονται τόσο στο event εντός της LiveOn και είναι προσβάσιμα ακόμη και από μη συμμετέχοντες σε αυτό, όσο και στην ιστοσελίδα της ETHOS MEDIA AE ethosevents.eu, όπου προβάλλονται οι εκδηλώσεις της ETHOS MEDIA, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Επιπλέον, εφόσον είστε ομιλητής σε μια δημόσια εκδήλωση όπως είναι τα events μας, ισχύουν και για εσάς τα όσα περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τη συμπερίληψή σας σε οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης.

Νομική βάση για τη συλλογή και δημοσίευση όσων στοιχείων σας  είναι υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω, είναι η σύμβαση μεταξύ μας για τη συμμετοχή σας ως ομιλητή στο event. Για τα στοιχεία σας που είναι προαιρετικά, νομική βάση είναι η συγκατάθεση που μας δίνετε για την δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την επιθυμία σας. Τη συγκατάθεσή σας αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, αποστέλλοντας μήνυμα στο [email protected]. Η αποδοχή του αιτήματός σας θα συνεπάγεται τη διαγραφή των μη υποχρεωτικών αυτών στοιχείων σας από τη δημοσίευση. Τα υπόλοιπα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία ορίζονται κατά τα παραπάνω ως υποχρεωτικά, είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο event και χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής σας που συμφωνήθηκε μεταξύ μας.

Οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνεται απεικόνισή σας

Σε περίπτωση που είστε ομιλητής σε ένα event ή παρεμβαίνετε μέσω ερωτήματος σε ομιλία συνεδρίου ή συμμετέχετε σε ένα event που διεξάγεται διά ζώσης ή /και μεταδίδεται μέσω της LiveOn ή και τρίτων που καλύπτουν δημοσιογραφικά την εκδήλωση, ενδέχεται να απεικονίζεστε στο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο ή εικόνες) του event. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι ορατό είτε σε πραγματικό χρόνο (την ώρα της ζωντανής μετάδοσης του event), είτε και σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύονται στη συνέχεια στο πλαίσιο του event εντός της LiveOn (video on demand), στο υλικό απολογισμού του συνεδρίου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ethosevents.eu και αποστέλλεται και στους συμμετέχοντες, αλλά και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα ή ψηφιακά), που μπορεί να καλύπτουν το event ή να αναδημοσιεύουν στοιχεία του. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα events είναι δημόσιες εκδηλώσεις και εάν δεν επιθυμείτε να περιληφθείτε σε τέτοιο υλικό θα πρέπει να μη δηλώσετε συμμετοχή. Νομική βάση της συλλογής και μετάδοσης των στοιχείων σας αυτών είναι η εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας για την συμμετοχή σας στο event, το οποίο εκ της φύσης του ως δημόσιας εκδήλωσης συνεπάγεται τις ανωτέρω χρήσεις τους. Νομική βάση της αποθήκευσης και περαιτέρω δημοσίευσης των στοιχείων σας αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας να προβάλλουμε τις δημόσιες διοργανώσεις μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εκ των προτέρων σε αυτές, μόνο μη δηλώνοντας συμμετοχή, καθώς εκ των υστέρων είναι πρακτικά ανέφικτο να απομονωθούν και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από το οπτικοακουστικό υλικό.

Χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων για εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχετε μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας LiveOn

Παρακαλούμε για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με άλλες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων που γίνονται στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε μία εκδήλωση από την ψηφιακή μας πλατφόρμα LiveOn, δείτε την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας μας.

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την ETHOS MEDIA Α.Ε. τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:

Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι

Β)είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας

Γ)είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας.

Θα τα παραλάβετε  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της σύμβασης ή αδυναμία εκτέλεσής της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το έννομο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

Αυτό ισχύει προκειμένου για τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα μας, καθώς και όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αλλά και όπου αλλού αναφέρεται στο παρόν κείμενο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό  επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση που μας δώσατε, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλείτε ελεύθερα, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και χωρίς να υποστείτε οποιαδήποτε συνέπεια σε άλλες υπηρεσίες που σας παρέχουμε για άλλους λόγους (πχ βάσει σύμβασης πώλησης προϊόντων μας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να   έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η ETHOS MEDIA S.A. και στο [email protected] .  Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: [email protected]).

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στο [email protected] .

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο  χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν, κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις χρήσης τους. Το δημοσιευμένο υλικό εκδηλώσεων (φωτογραφίες, βίντεο, στοιχεία ομιλητών κλπ) διατηρείται στην ιστοσελίδα μας για 5 έτη από τη διεξαγωγή του, για σκοπούς προβολής των εκδηλώσεών μας και προς επίτευξη του εννόμου συμφέροντός μας για την προώθηση των δραστηριοτήτων και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας. Υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη διατήρησή τους αυτή, για λόγους που αφορούν  οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους). Τη δήλωσή σας αυτή μπορείτε να υποβάλλετε στο [email protected]

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή σας, εφόσον δεν δηλώσατε την εναντίωσή σας στη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέες εκδηλώσεις, υπηρεσίες και προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, θα διατηρηθούν για όσο καιρό δεν εκφράζετε την εναντίωσή σας, πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» (unsubscribe) που υπάρχει στο τέλος κάθε τέτοιου μηνύματος που θα λάβετε.

 

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ETHOS MEDIA Α.Ε., όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , εταιρίες μεταφορών, αποστολής μαζικής αλληλογραφίας κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην α αποκαλύπτουν  σε οποιονδήποτε άλλον.
 • Πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα σας, κατά τις διακρίσεις που αναφέρθηκαν για το κάθε είδος επεξεργασίας, έχουν όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο event που εγγραφήκατε και διατηρούν λογαριασμό χρήστη, για όσο καιρό φιλοξενείται το event στους servers της LiveOn (συνήθως έως 5 έτη).
 • Εάν είσαστε ομιλητής σε κάποιο event, το ονοματεπώνυμό σας, η φωτογραφία σας και ο τίτλος/ιδιότητά σας δημοσιεύονται τόσο στο event εντός της LiveOn, με πρόσβαση από οποιονδήποτε (και μη εγγεγραμμένο χρήστη), όσο και στην ιστοσελίδα της ETHOS MEDIA GROUP AE ethosevents.eu.
 • Εφόσον παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την με οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή σας στα
 • Εφόσον κατά την με οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή σας στα

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ή γνωστοποιηθούν σε κανέναν  για λόγους εμπορικής προώθησης, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς, που δεν απολαμβάνουν απόφαση επάρκειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις που προβλέπει ο GDPR. Τα δεδομένα της ιστοσελίδας μας φυλάσσονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός της Ε.Ε.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, η ETHOS MEDIA Α.Ε. έχει προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ενσωματωμένο περιεχόμενο τρίτων- Υπερσύνδεσμοι (links)

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε δημοσιεύσεις, άρθρα και λοιπό υλικό της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύετε. Επίσης, εφόσον μας ακολουθείτε στα παραπάνω μέσα, ή μας στέλνετε μηνύματα μέσω αυτών, συλλέγουμε όποια στοιχεία σας διαθέτετε εσείς σε αυτά (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε, φωτογραφία ή avatar κλπ), προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση ή να απαντούμε στα μηνύματά σας.

Επίσης, εντός της Ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε ενσωματωμένο περιεχόμενο τρίτων (πχ βίντεο από το You Tube, εικόνες, άρθρα  κλπ)ή υπερσυνδέσμους (links) προς τρίτες ιστοσελίδες.  Το ενσωματωμένο αυτό περιεχόμενο ή το πάτημα του link συμπεριφέρεται τεχνικά ακριβώς όπως εάν είχατε επισκεφτεί την ιστοσελίδα που το περιέχει. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε.

Σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας ή το ενσωματωμένο περιεχόμενο οδηγούν σε ιστότοπους όπου παρουσιάζονται στο κοινό προστατευόμενα πνευματικά έργα, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που οι ιστότοποι αυτοί προβαίνουν σε παρουσίαση χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεν τοποθετεί ουδέποτε υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να μην παρουσιάζει προστατευόμενα έργα χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων.

Eνημέρωση και τροποποίηση

Η ETHOS MEDIA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Ιούλιος  2022