Άγγελος Χατζάκης

Άγγελος Χατζάκης

Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λεπτομέρειες Ομιλητή