Άγγελος Φιλίππου

Άγγελος Φιλίππου

C.I.O. & C.T.O. of Cooperative Bank of Epirus

IT executive in the Digital Banking department of the Cooperative Bank of Epirus for the past 12 years, with significant experience in planning, implementation, and IT project management. Participation in numerous research, science, and technology innovation projects.

Education: Bachelor’s degree, Master’s degree, Ph.D. ▪ Department of Computer Science and Engineering – University of Ioannina

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    C.I.O. & C.T.O. of Cooperative Bank of Epirus
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    C.I.O. & C.T.O. of Cooperative Bank of Epirus