Άγγελος Τσακανίκας

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στην περιοχή των οικονομικών της καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 συνεργάζεται με το ΙΟΒΕ, ενώ έχει διατελέσει και Διευθυντής Έρευνας του ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2012 – Ιανουάριος 2014).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και τις αντίστοιχες πολιτικές.

Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Monitor (GEM), και στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ είναι επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ