Αιμιλία Απέργη

Αιμιλία Απέργη

Manager – EY Greece – Insurance Business Consulting

Η Αιμιλία Απέργη έχει 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ασφαλιστικό χώρο, 8 εκ των οποίων εργάστηκε στην αγορά του Λονδίνου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς της ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ομίλων, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και outsourcers.
Εργάζεται στις παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Νοέμβριο του 2019. Ως Manager, δουλεύει σε έργα που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη και διεκπεραίωση έργων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (ESG and sustainability) στην ασφαλιστική αγορά, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία με τη διαχείριση και το συντονισμό σύνθετων έργων, το πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, την υλοποίηση IFRS 17, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, την υλοποίηση λειτουργικών μοντέλων και την εκπόνηση μελετών αγοράς.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Μοντελοποίηση και Διαχείριση Κινδύνων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Manager – EY Greece – Insurance Business Consulting
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Manager – EY Greece – Insurance Business Consulting