Αλέξανδρος Αργυρός

Αλέξανδρος Αργυρός

Managing Director & Head of Investment Banking AXIA Ventures Group

Ο Αλέξανδρος Αργυρός εντάχθηκε στην AXIA τον Μάρτιο του 2010 και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής της εταιρείας. Στην AXIA, ο Αλέξανδρος έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των €45 δισ., συμπεριλαμβανομένων αντλήσεων δανείων και μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών, εταιρικών αναδιαρθρώσεων, τιτλοποιήσεων και συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Μερικές από τις πιο πρόσφατες συναλλαγές είναι η εύρεση στρατηγικού επενδυτή για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €240 εκ. της Attica Bank, η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου των NPE ύψους €10,8 δισ. της Alpha Bank σε συνδυασμό με την πώληση του 80% των μετοχών της στη Cepal, η αναδιάρθρωση του δανεισμού της Intralot ύψους €750 εκ., η αξιολόγηση της πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την αντιμετώπιση των υψηλών μετοχών των NPE των ελληνικών τραπεζών, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,38 δισ. της Τράπεζας Πειραιώς και η αντίστροφη τριγωνική συγχώνευση της United Arab Chemical Carriers Limited με την United Overseas Group.

Λεπτομέρειες Ομιλητή