Αλέξανδρος Λυρίγκος

Αλέξανδρος Λυρίγκος

Principal Director | Financial Services, Accenture

Ο Αλέξανδρος Λυρίγκος είναι Principal Director της Accenture στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Διαθέτει συμβουλευτική εμπειρία 25+ ετών στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο και ειδικεύεται σε μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικής ολοκλήρωσης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Principal Director | Financial Services, Accenture
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Principal Director | Financial Services, Accenture