Αλέξανδρος Παπαζέκος

Αλέξανδρος Παπαζέκος

Διευθυντής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ

Ο Αλέξανδρος Παπαζέκος είναι  στέλεχος των Ελληνικών Ταχυδρομείων από το 1985. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας του τίτλου «Ανάπτυξη Στελεχών Διοίκησης ΕΛΤΑ» του Οικονομικού  Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος  σεμιναρίων.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με  άδεια Α΄ Τάξεως.

Συμμετείχε (1988 – 1990) στην ομάδα που συστάθηκε για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προηγούμενων ετών του ΤΑΠ ΟΤΕ.

Από το 1991 έως το 1998 υπεύθυνος Ταχυδρομικής Μονάδας.

Από το 1999 έως 2003 υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ  Α.Ε.  Από το 2003 έως 2017 υπεύθυνος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αυτού. Στο διάστημα αυτό έχει διαχειριστεί πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Β΄ ΚΠΣ, Γ΄ ΚΠΣ, ERASMUS, ΟΑΕΔ, κλπ.).

Από το 2018 Διευθυντής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ