Άλκηστις Χριστοφίλου

Άλκηστις Χριστοφίλου

Εταίρος, Ρόκας Δικηγορική Εταιρία – Πρόεδρος, AIDA Europe

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης (κανονιστικό πλαίσιο, ασφαλιστική σύμβαση) και στο εμπορικό δίκαιο (δίκαιο εταιριών, εταιρικοί μετασχηματισμοί, Μ&Αs, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και ασφαλιστικών ή γενικότερα εμπορικών χαρτοφυλακίων, και στο project management σύνθετων νομικών έργων).

Συμπροεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφαλιστικής Επιστήμης, του ευρωπαϊκού δηλαδή τμήματος της AIDA (Association International de Droit des Assurances Europe).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εταίρος, Ρόκας Δικηγορική Εταιρία - Πρόεδρος, AIDA Europe
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εταίρος, Ρόκας Δικηγορική Εταιρία - Πρόεδρος, AIDA Europe