Ανάργυρος Χρυσάνθου

Ανάργυρος Χρυσάνθου

Ερευνητής και Ειδικός Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων, Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα

Ο Ανάργυρος Χρυσάνθου είναι ερευνητής και ειδικός ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων, ο οποίος εργάζεται για το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες συλλογής και ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων / σύνταξης πραγματογνωμοσυνών ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει 14 χρόνια εμπειρίας στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και στην συλλογή και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων.

Η προηγούμενη του εργασία ήταν στην Neurosoft SA, όπου είχε τη θέση του Μάνατζερ των Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφάλειας της εταιρείας (Managed Security Services) και έτρεχε, μεταξύ άλλων, όλες τις υποθέσεις συλλογής και ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων που αναλάμβανε η εταιρεία (υποθέσεις παραβίασης εταιρικών λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου, ransomware, παραβίασης εταιρικών διακομιστών, κ.ο.κ). Πρωτύτερα εργάστηκε για σχεδόν 10 χρόνια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε θέση Πληροφορικού Ελεγκτή, όπου ασχολήθηκε με υποθέσεις που αφορούσαν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι υποθέσεις, με τις οποίες ασχολήθηκε αφορούσαν από απλές γνωστοποιήσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρηση μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων έως καταγγελίες για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spam) και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων (personal data breaches). Στο πλαίσιο των καθηκόντων του διεξήγαγε πολυάριθμους ελέγχους, οι οποίοι περιλάμβαναν τη συλλογή των αναγκαίων ψηφιακών πειστηρίων και την ανάλυση αυτών στο Εργαστήριο Ελέγχων της Αρχής, καθώς και τη σύνταξη των σχετικών πορισμάτων ελέγχου.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές εθνικές και διεθνείς ασκήσεις κυβερνοάμυνας, σε κάποιες περιπτώσεις ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού της εκάστοτε άσκησης, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σενάρια ασκήσεων και για εξειδικευμένα συνέδρια κυβερνοασφάλειας. Τα τελευταία 4 χρόνια διδάσκει σε σεμινάρια για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ερευνητής και Ειδικός Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων, Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ερευνητής και Ειδικός Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων, Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα