Ανάργυρος Δ. Μαριόλης

Ανάργυρος Δ. Μαριόλης

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, Υπεύθυνος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Είναι Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Υπεύθυνος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 1ου Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στην Ελλάδα στο Βύρωνα Αττικής (2003-2010).

Από το 2010 υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή