Ανδρέας Καρατζάς

Ανδρέας Καρατζάς

MPharm, MSci, Clinical Site & Resource Manager – Line Manager, IQVIA

Ο Ανδρέας ξεκίνησε στην IQVIA τον Δεκέμβριο του 2019 ως επιτηρητής κλινικών μελετών και προάχθηκε σε Clinical Site & Resource Manager – Line Manager τον Ιούλιο του 2022.

Η εργασιακή πορεία του Ανδρέα είναι αποκλειστικά στον τομέα της Υγειονομικής περίθαλψης, έχοντας εργαστεί ως επικεφαλής Φαρμακοποιός για παραπάνω από 10 χρόνια, και όντας πλέον πάνω από 5 χρόνια στον τομέα της Κλινικής έρευνας αντίστοιχα.

Ο Ανδρέας είναι απόφοιτος Φαρμακοποιός του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος πτυχίου στην “Φαρμακευτική – Φαρμακευτικές επιστήμες” καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο “Φαρμακευτικό Marketing & Management” (Pharmacy MBA). Μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική και μιλά πολύ καλά Αγγλικά.

Τέλος, ο Ανδρέας έχει βραβευθεί από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων (ΠΕΦ) για την 3η υψηλότερη επίδοση πανελληνίως σε βαθμό πτυχίου Φαρμακευτικής για το έτος αποφοίτησής του, 2009.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    MPharm, MSci, Clinical Site & Resource Manager – Line Manager, IQVIA
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    MPharm, MSci, Clinical Site & Resource Manager – Line Manager, IQVIA