Ανδρέας Τσαγκάρης

Ανδρέας Τσαγκάρης

Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (CTO), Performance Technologies A.E.

Ο κ. Τσαγκάρης είναι συνιδρυτής της Performance Technologies και μέλος του Δ.Σ. από την ίδρυσή της. Έχει τεχνική εμπειρία άνω των 20 ετών στον κλάδο Πληροφορικής, εργαζόμενος όλα αυτά τα χρόνια στην Performance Technologies και τις θυγατρικές της. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (CTO), Performance Technologies A.E.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (CTO), Performance Technologies A.E.