Άννα Χατζηχαλεπλή

Άννα Χατζηχαλεπλή

Επικεφαλής Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, AXA Ασφαλιστική

Η Άννα Χατζηχαλεπλή εργάζεται στην ΑΧΑ Ελλάδος από το 2010, αρχικά σε θέση Property Underwriter στο Τμήμα Ανάληψης Κινδύνων Μεγάλων Επιχειρήσεων και από το 2018 έως σήμερα είναι Επικεφαλής του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων Ιδιωτών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο τομέας ευθύνης της είναι η διαχείριση προϊόντων σε διάφορους κλάδους Ασφάλισης όπως, Περιουσία (Κατοικία & SME), Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Ευθύνη, Σκάφη, Προσωπικό Ατύχημα, Αυτοκίνητο και Στόλους. 

Στη δεκαετή πορεία της στην ΑΧΑ έχει εμπλακεί σε πολλά στρατηγικά έργα και, επιπλέον, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων στους κλάδους Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης. Η κ. Χατζηχαλεπλή είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κατέχει MSc in Insurance and Risk Management από το Cass Business School. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, AXA Ασφαλιστική
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, AXA Ασφαλιστική