Αντώνης Αντωνιάδης

Αντώνης Αντωνιάδης

Υπεύθυνος ΕSG Επενδύσεων, Alpha Asset Management AEΔΑΚ

O Αντώνης Αντωνιάδης εργάζεται στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ από τον Οκτώβριο του 2022 ως Υπεύθυνος ESG Επενδύσεων. Ο ρόλος του έχει στόχο την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, τον έλεγχο της τήρησης των εσωτερικών επενδυτικών ορίων ESG, την υποβολή εκθέσεων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις ESG επενδύσεις αλλά και την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά τις κύριες εξελίξεις και τάσεις στην αγορά ESG επενδύσεων. Έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στο Λονδίνο σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Dimensional Fund Advisors όπου εργάστηκε ως Investment Analyst (2014-2017). Στη συνέχεια εργάστηκε στη Schroders στο τμήμα του Quantitative Equities Products (2017-2018). Από το 2018 έως το 2022 εργάστηκε στην M&G Investments, αρχικά ως Quant Analyst και μετέπειτα προήχθη στη θέση του Senior Quant Analyst. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Management από το Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο και πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υπεύθυνος ΕSG Επενδύσεων, Alpha Asset Management AEΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υπεύθυνος ΕSG Επενδύσεων, Alpha Asset Management AEΔΑΚ