Απόστολος Μιχαλόπουλος

Απόστολος Μιχαλόπουλος

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων-ΟΕΥ Α΄, Β1 Δ/νση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών

Ο κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Πανεπιστημίου Reading-Αγγλίας(ΜA in European Studies). Είναι επίσης απόφοιτος της Η΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης-ΕΣΔΔ, Τμήμα ΟΕΥ. Έχει υπηρετήσει στα Γραφεία ΟΕΥ Στοκχόλμης(1999-2001), Λιουμπλιάνας(2001-2006), Βουδαπέστης(2010-2016) και Γιοχάνεσμπουργκ(2016-2020), στα δύο τελευταία ως Επικεφαλής, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία (2006-2010 και 2020-2024). Από το 2021 είναι Διευθυντής της Β1 Δ/νσης, στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέματα εξωστρέφειας και διεθνούς εμπορίου, συντονισμού και παρακολούθησης των φορέων εξωστρέφειας (Enterprise Greece-EG και Export Credit Greece-ECG), παρακολούθησης θεμάτων προστασίας των Προστατευόμενων Ονομασιών και Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ) στο εξωτερικό, ενημέρωση των επιχειρηματικών φορέων της Χώρας (Επιμελητήρια, Ενώσεις, Σύνδεσμοι, κλπ) για θέματα οικονομικής διπλωματίας, παρακολούθηση εργασιών του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων, κ.ά. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και μέτρια Ισπανικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων-ΟΕΥ Α΄, Β1 Δ/νση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων-ΟΕΥ Α΄, Β1 Δ/νση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών