Απόστολος Ταμβακάκης

Απόστολος Ταμβακάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά στον Καναδά.

Είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του EOS Hellenic Renaissance Fund, του μεγαλύτερου ελληνικού private equity fund.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Eπίσης έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

Είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών EUROSEAS LTD, EURODRY LTD, ΜΙΝΕΡΒΑ, EUROCATERING, ERGO Ασφαλιστικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της PQH Eνιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Α.Ε.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners