Απόστολος Ταμβακάκης

Απόστολος Ταμβακάκης

Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά στον Καναδά.

Είναι ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του EOS Hellenic Renaissance Fund, του μεγαλύτερου ελληνικού private equity fund.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη, Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Eπίσης έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

Είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Αντιπρόεδρος της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών QUEST Συμμετοχών, EUROSEAS LTD, EURODRY LTD, ΜΙΝΕΡΒΑ, EUROCATERING, ERGO Ασφαλιστικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της PQH Eνιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Α.Ε.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners