Απόστολος Τερζόπουλος

Απόστολος Τερζόπουλος

Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Δικτύων, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Απόστολος Τερζόπουλος είναι Οικονομολόγος, εξειδικευμένος στο Management Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας.

Έχει εργασθεί σε μεγάλους φορείς παροχής Υγείας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία σε όλους τους κλάδους , τόσο της Πρωτοβάθμιας. οσο και της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αποκατάστασής, Μαιευτήρια και Ψυχιατρεία)

Πρώην Πρόεδρος και νυν Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Δικτύων, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Δικτύων, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ