Αργύρης Δημ. Καραγιαννόπουλος

Αργύρης ΔημΚαραγιαννόπουλος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ακίνητης Περιουσίας στην Εταιρεία ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates, Business & Real Estate Advisors

Ο Αργύριος Καραγιαννόπουλος είναι Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ακίνητης Περιουσίας με περισσότερα από 23 Ετη Εμπειρίας στην Αγορά Εμπορικών Ακινήτων. Ξεκίνησε την πορεία του το 1886 στην Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. στην εταιρεία NYM Financial Groupώς Συνεργάτης Πώλησης Ενυπόθηκων Στεγαστικών Δανείων και το 1988 ανέλαβε Επιχειρησιακός Διευθυντής Ενυπόθηκων Προϊόντων της NOVA Bankers Corp.. Σχεδίασε και ανέπτυξε δίκτυο πωλήσεων μέσω Εταιρικών και Εξωτερικών Συνεργατών, κυρίως Κατασκευαστικών Εταιρειών. Ανέλαβε την δανειοδότηση μετατροπής Κτηρίων Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων σε Ιδιόκτητα σε περιοχές της Ν. Υόρκης μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με Εμπορικές Τράπεζες. Κατόπιν ανέλαβε Επικεφαλής Πώλησης Ενυπόθηκων Δανείων στην YORK FINANCIAL Corp. ενεργώντας ως Ανταποκριτής Δανειστής με συνεργαζόμενες Τράπεζες σύμφωνα με το πρότυπο δανειοδοτικών προδιαγραφών του FNMA/FHLMC ώστε τα δάνεια να ομολογοποιούνται και να πωλούνται στην δευτερεύουσα αγορά. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στην Αγορά των Εμπορικών Ακινήτων από το 2002 ώς επικεφαλής Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας στην ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates. Υλοποιεί επενδυτικά σχέδια Νομικών Προσώπων και Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου με βάση τις ταμειακές ροές των ακινήτων και την ανάληψη παράγοντα κινδύνου ανά Επενδυτή. Είναι κάτοχος MBA/Finance από το St. John’s University, Νέα ΥόρκηΗ.Π.Α., Μέλος του New York State Banking Department. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ακίνητης Περιουσίας στην Εταιρεία ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates, Business & Real Estate Advisors
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ακίνητης Περιουσίας στην Εταιρεία ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates, Business & Real Estate Advisors