Άρης Κρεββατάς

Άρης Κρεββατάς

Manager – Export Credit & Credit Insurance, Export Credit Greece (ECG) 

ΟΆρης Κρεββατάςείναι Manager στο τμήμα Βραχυπρόθεσμων Πιστώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής, της σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με μεταπτυχιακές σπουδές στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Executive MBA) του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα ασφάλισης και χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμων πιστώσεων, διαχείρισης αντασφαλιστικών συμβάσεων, υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ISO, στον σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων (financial engineering), αλλά και έργων project finance. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Manager - Export Credit & Credit Insurance, Export Credit Greece (ECG) 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Manager - Export Credit & Credit Insurance, Export Credit Greece (ECG)