Αριστείδης Σάμιτας

Αριστείδης Σάμιτας

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Αριστείδης Σάμιτας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Finance and Economics, μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις, Επιχειρηματική Στρατηγική.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών