Άρτεμις Παναγιωτοπούλου

Άρτεμις Παναγιωτοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η κα. Άρτεμις Παναγιωτοπούλου έχει εμπειρία περίπου 20 έτη στην διαχείριση επενδύσεων με έμφαση στην εκπόνηση μελετών σε θέματα στρατηγικής κατανομής χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμού κινδύνου, ενώ από το 2014 κατέχει την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ. Διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας, με έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής και της δομής χαρτοφυλακίου, την έρευνα και ανάλυση νέων επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Η κα. Παναγιωτοπούλου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη (MSc) και είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Ναυτιλιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.