Αθανάσιος Σαββάκης

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους)

Μέτοχος της National Can Hellas A.E.. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ). Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κάτοχος ΜΒΑ από το University of Stirling (UK), BSc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Εχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). Κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain Management του International Federation of Purchasing & Supply Management. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους)