Χαρά Κανή, MSc, PhD

Χαρά Κανή, MSc, PhD

Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, ΕΟΠΥΥ

H κα Κανή Χαρά, είναι Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας. Είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική Φαρμακευτική. Συμμετέχει επίσης ως εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων καθώς και σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για τα φάρμακα.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, ΕΟΠΥΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, ΕΟΠΥΥ