Χαράλαμπος Σαρρής

Χαράλαμπος Σαρρής

Επικεφαλής Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Ο κ. X. Σαρρής είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Επενδύσεων Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Προηγουμένως είχε τη θέση του  Διευθυντή Επενδύσεων Μετοχών, θέση που κατείχε και στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. πριν τη συγχώνευσή της με την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Επίσης  διετέλεσε  Διευθύνων Σύμβουλος της Global Διαχείρισης Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της Telesis Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. καθώς και στέλεχος  του τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Διαχείρισης. Επίσης έχει εργασθεί ως οικονομικός αναλυτής στη ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.. Είναι πιστοποιημένος διαχειριστής Χ.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το University of Bristol – U.K., καθώς και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ