Χαρίλαος Αλαμάνος

Χαρίλαος Αλαμάνος

Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

Ο κ. Χαρίλαος Αλαμάνος είναι Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σ.Ο.Ε.Λ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κι ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Εκτός από τη θέση που κατέχει σήμερα, έχει κατά το παρελθόν διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Α.Ε. (1993-1996), Πρόεδρος στα «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» (1993-1997), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών (1996-2002), καθώς και Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2002-2005). Επίσης, ο κ. Χ. Αλαμάνος διετέλεσε Μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1983 έως και το 2007, Μέλος του ΔΣ του θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (1981-1985), καθώς και Αντιπρόεδρος του ιδρύματος «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (1985-1989).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου του Σ.Ο.Ε.Λ. χειρίστηκε με επιτυχία την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Ορκωτών Λογιστών και συγκεκριμένα τη μετάβαση από το σύστημα κοινοπραξίας υπό κρατική εποπτεία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στη λειτουργία ελεγκτικών εταιριών, κατά την περίοδο 1992-1993. Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πρόσβαση στο επάγγελμα διευρύνθηκε δραστικά, επιτρέποντας σε αυτούς που είναι ικανοί και πρόθυμοι να ασχοληθούν με το επάγγελμα να το πράξουν. Αυτό επετεύχθη μέσω και της δημιουργίας του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και των διαρκώς αναπτυσσομένων δραστηριοτήτων του. Το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. εκτός από τα δικά του προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει εισέλθει σε ιδιαίτερα παραγωγικές συνεργασίες τόσο με Ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το ΕΚΠΑ και το ΠΑΜΑΚ όσο και με Ευρωπαϊκές επαγγελματικές οργανώσεις, όπως την ACCA και το ICAEW με σκοπό την παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλού επιπέδου.

Ο κ. Αλαμάνος πιστεύει στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διεθνείς οργανισμοί όσον αφορά στον συντονισμό των δραστηριοτήτων και στην αντιμετώπιση θεμάτων διεθνούς εμβέλειας, όπως η διαμόρφωση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων. Για τον σκοπό αυτό έχει ενισχύσει τη συμμετοχή του Σ.Ο.Ε.Λ. στις διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις, όπως την IFAC, την ACCOUNTANCY GREECE (πρώην FEE) και την FCM, των οποίων το Σ.Ο.Ε.Λ. ήταν ιδρυτικό μέλος.

Τέλος, η θητεία του κ. Αλαμάνου συνέπεσε με τη διαμόρφωση ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για το επάγγελμα, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εποπτικού και ρυθμιστικού φορέα, της Ε.Λ.Τ.Ε. Ο κ. Αλαμάνος έχει υποστηρίξει το έργο της Ε.Λ.Τ.Ε. από την ίδρυσή της, κάτι που συνέβαλε στη σταθεροποίηση του νέου κανονιστικού περιβάλλοντος καθώς πιστεύει ακράδαντα ότι προκειμένου να διατηρήσουν τη σημασία τους, τόσο το επάγγελμα, όσο και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα αυτού, θα πρέπει να έχουν επίγνωση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας και να καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να τις ικανοποιήσουν.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)