Χάρης Θεοχάρης

Χάρης Θεοχάρης

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα και πρ. Υπουργός Τουρισμού

Mr. Harry Theoharis is Parliamentary Spokesman and Member of the Hellenic Parliament. He served as Greek Minister of Tourism the period of 2019 to 2021. He was first elected as a member of the Hellenic Parliament in January 2015. Mr. Theoharis served as a Secretary General for information systems and as a Secretary General for Public Revenues, when he reorganized the agency and succeeded in meeting budget revenues and producing a fiscal surplus. He earned his Master’s with honors in software engineering from Imperial College.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα και πρ. Υπουργός Τουρισμού
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα και πρ. Υπουργός Τουρισμού