Καθηγ. Χαρούλα Απαλαγάκη

Καθηγ. Χαρούλα Απαλαγάκη

Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπέρ εικοσαετής εμπειρία στην παροχή νομικού έργου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Ιδιωτικού Δικαίου. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή