Κρις Αίσωπος

Κρις Αίσωπος

Δ/νων Σύμβουλος, Alpha Trust & Α’ Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)

BSc Economics (London School of Economics)
MSc Economics (Birbeck College)
MSc Shipping Trade & Finance (Cass Business School).

Πάνω από εικοσιπέντε έτη επαγγελματικής ενασχόλησης με τη διαχείριση κεφαλαίων.

Πριν την ALPHA TRUST εργαζόταν στη Eurobank ως Head of Asset Management.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δ/νων Σύμβουλος, Alpha Trust & Α’ Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δ/νων Σύμβουλος, Alpha Trust & Α’ Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)