Χριστίνα Μαυρέλη

Χριστίνα Μαυρέλη

Πολιτικός Επιστήμονας, Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Χριστίνα Μαυρέλη είναι Πολιτικός Επιστήμονας, μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής προστασίας, και στην ανάπτυξη των συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πολιτικός Επιστήμονας, Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πολιτικός Επιστήμονας, Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής