Χρήστος Ι. Τσαρούχης

Χρήστος Ι. Τσαρούχης

Clinical Operations Manager, Ιατρικό Τμήμα, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

Πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών (Βιολογικό Τμήμα) του Ε.Κ.Π.Α.

Για περισσότερα από 25 χρόνια, δραστηριοποιείται στο χώρο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και στις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (παλαιότερα και σήμερα):

Συντονιστής Ομάδας Εργασίας για το Shared Investigator Platform (SIP)

Μέλος Ομάδας Εργασίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό

Συν-Συντονιστής Ομάδας Εργασίας Πρώιμης Φάσης Κλινικής Έρευνας

Μέλος Ομάδας Εργασίας για το Θεσμικό Πλαίσιο στη χώρα μας

Συμμετέχει ως Ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών συναντήσεων με θέμα την Κλινική Έρευνα.

Συμμετέχει ως Εισηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση».

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Clinical Operations Manager, Ιατρικό Τμήμα, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Clinical Operations Manager, Ιατρικό Τμήμα, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ