Χρήστος Καζάσης

Χρήστος Καζάσης

Εμβιομηχανικός – Εμπειρογνώμων Αξιολόγησης & Διάχυσης Ιατρικής Τεχνολογίας

Ο κ. Χρήστος Καζάσης είναι εμβιομηχανικός – εμπειρογνώμονας αξιολόγησης και διάχυσης ιατρικής τεχνολογίας με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές (B.Sc (Hon), M.Sc., Ph.D.)  στην Μεγάλη Βρετανία, και Σουηδία στoυς τομείς της Εμβιομηχανικής και της Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας.  Έχει εργαστεί επί μακρόν σε εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού (Toshiba Medical Systems, Philips Medical Systems, General Electric Medical Systems, LKB Middle East & Asia) την περίοδο 1981-1997. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε Διαγνωστικά Κέντρα (Πάτρα και Σόφια Βουλγαρίας 1995-1997). Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου (2002-2006) για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων, Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Υγείας και του Γ. Γ. Δημόσιας Υγείας (2011-2012) και Τεχνικός Σύμβουλος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας “Τεχνολογία Υγείας” της μελέτης “ Επιχειρησιακό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Νοσοκομείων” του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας , Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Μέλος της  Ομάδας  Εργασίας  για  την  αξιολογική ιεράρχηση  των  αναγκαίων  Βιοϊατρικών  Τεχνολογικών  επιπέδων του Βιοϊατρικού εξοπλισμού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τεχνικός Σύμβουλος στην Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία για την κοστολόγηση των απεικονιστικών πράξεων. Είναι Ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέλος πολλών Διεθνών Οργανισμών και ενώσεων Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια είτε σαν σύνεδρος ή ομιλητής στην Ελλάδα και εξωτερικό.  Είναι μέλος στην ΑΜΚΕ “Institute of Supply Chain and Hospital Technology”.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εμβιομηχανικός - Εμπειρογνώμων Αξιολόγησης & Διάχυσης Ιατρικής Τεχνολογίας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Εμβιομηχανικός - Εμπειρογνώμων Αξιολόγησης & Διάχυσης Ιατρικής Τεχνολογίας