Χρήστος Μαρτάκος

Χρήστος Μαρτάκος

Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος ΔΣ του Επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Ένωσης Market Access» (ΕΛ.Ε.Μ.Α) & Governmental & Industrial Relations Director, Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.

Ο Χρήστος Μαρτάκος είναι Φαρμακοποιός απόφοιτος ΕΚΠΑ και εργάζεται στην Φαρμασέρβ Lilly από τον Οκτώβριο του 1987, σε διάφορες θέσεις ευθύνης, στα τμήματα πωλήσεων Μάρκετινγκ και Εκπαίδευσης, τα τελευταία δε χρόνια κατέχει την θέση του Director Government and Industrial Relations. 

Εκπροσωπεί την Φαρμασερβ_Lilly σε επαγγελματικά Forum (ΣΦΕΕ-ΣΑΦΕΕ-PIFAMCHAM) ενώ στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η Τιμολόγηση Αποζημίωση και Πρόσβαση (PRA) φαρμακευτικών Τεχνολογιών στη χώρα καθώς και η επαφή, η διαχείριση- επικοινωνία με  Συλλόγους Ασθενών και τα πολιτειακά όργανα του χώρου της υγείας και την Κυβέρνηση. 

Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΔΣ του Επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Ένωσης Market Access» (ΕΛ.Ε.Μ.Α) 

Συμμετέχει ως προσκεκλημένος εισηγητής σε σειρά εκπαιδευτικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων , του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). 

Διαθέτει και χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και συνέπεια, με προσήλωση στον τελικό στόχο, είναι επικοινωνιακός με ηγετικά στοιχεία έχοντας αναπτύξει σειρά στελεχών στις ομάδες που έχει εργαστεί μεταφέροντας γνώσεις και εμπειρία. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος ΔΣ του Επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Ένωσης Market Access» (ΕΛ.Ε.Μ.Α) & Governmental & Industrial Relations Director, Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος ΔΣ του Επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Ένωσης Market Access» (ΕΛ.Ε.Μ.Α) & Governmental & Industrial Relations Director, Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.