Χρήστος Τριαντόπουλος

Χρήστος Τριαντόπουλος

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Σπούδασε Οικονομικά (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έβαλε το μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το διδακτορικό τίτλο σπουδών του (PhD) πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2016 διδάσκει οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών