Δήμητρα – Ιωάννα Λύχρου

Δήμητρα – Ιωάννα Λύχρου

Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε), Γ.Γ. ΕΑΔΕ, Ασφαλιστικός Πράκτωρ, CEO Αττική Α.Ε Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων, Διαχειρίστρια της ΙΚΕ ΕΡΑΤ. Ι. ΛΥΧΡΟΣ

Η κ. Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου γεννήθηκε στη Αθήνα τελείωσε το Αρσάκειο Ψυχικού, αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις  σπουδές της στο CII.

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της, φοιτήτρια ακόμη, ως υπάλληλος στην «Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Πλοίων & Αεροσκαφών» και εν συνεχεία εργάσθηκε στη Γαλλική Ασφαλιστική «La Fonciere Tiard», την οποία   εκπροσωπούσε στην Ελλάδα ο πατέρας της Ερατοσθένης Λύχρος,  ως Νομικός και υπεύθυνη των κλάδων αποζημιώσεων, μέχρι την κρατικοποίησή της στη Γαλλία και τη διακοπή των εργασιών της στην Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται ως Ανεξάρτητη Ασφαλιστική Πράκτορας. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ).

Είναι Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ), Μέλος του Φορέα Διαβούλευσης Ιδιωτικού Τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97 – IDD στην Εθνική Νομοθεσία περί Διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΑΣ, Μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ και Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε), Γ.Γ. ΕΑΔΕ, Ασφαλιστικός Πράκτωρ, CEO Αττική Α.Ε Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων, Διαχειρίστρια της ΙΚΕ ΕΡΑΤ. Ι. ΛΥΧΡΟΣ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε), Γ.Γ. ΕΑΔΕ, Ασφαλιστικός Πράκτωρ, CEO Αττική Α.Ε Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων, Διαχειρίστρια της ΙΚΕ ΕΡΑΤ. Ι. ΛΥΧΡΟΣ