Δήμητρα Παπανδρέου

Δήμητρα Παπανδρέου

Principal Manager, Επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ομάδα Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

H Δήμητρα Παπανδρέου είναι Principal Manager στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Εντάχθηκε στο δυναμικό της EBRD στις αρχές του 2018 και είναι Επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses) της EBRD στην Ελλάδα, που στόχο έχει να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής και λειτουργιών. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στις εταιρείες Deloitte και Planet στην Ελλάδα. Η Δήμητρα είναι κάτοχος Πτυχίου στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεθνή Ανάπτυξη (MSc in International Development) από το Πανεπιστήμιο του Bath (UK). 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Principal Manager, Επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ομάδα Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Principal Manager, Επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ομάδα Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης