Δήμητρα Ξηντάρα

Δήμητρα Ξηντάρα

Senior Cyber Risk Strategist, Όμιλος Eurolife FFH

Η Δήμητρα Ξηντάρα είναι Senior Cyber Risk Strategist και η Data Protection Officer του Ομίλου Eurolife FFH τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Διαθέτει πάνω από δεκαπέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο τομέα της Πληροφορικής, από τα οποία τα δεκατρία στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Προστασίας των Δεδομένων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη ως Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Certified Information Security Manager (CISM) και αναγνωρισμένη ως IAPP Fellow of Information Privacy (FIP).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Cyber Risk Strategist, Όμιλος Eurolife FFH
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Cyber Risk Strategist, Όμιλος Eurolife FFH