Δήμητρα Ξηντάρα

Δήμητρα Ξηντάρα

CISM,CIPM,CIPP/E,FIP, Data Protection Officer, Όμιλος Eurolife FFH

Η Δήμητρα Ξηντάρα είναι Data Protection Officer του Ομίλου Eurolife FFH τα τελευταία τρία χρόνια και Chair του Ελληνικού KnowledgeNet του International Association of Privacy Professionals(IAPP). Διαθέτει πάνω από δεκαπέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο τομέα της Πληροφορικής, από τα οποία τα δεκατρία στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Προστασίας των Δεδομένων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη ως Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Certified Information Security Manager (CISM) και αναγνωρισμένη ως IAPP Fellow of Information Privacy (FIP).

Λεπτομέρειες Ομιλητή