Δημήτριος Παπούλης

Δημήτριος Παπούλης

Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής

Ο κ. Δημήτριος Παπούλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής. Από το 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2022, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της South Sofia Ring Mall EOOD, μια εταιρεία συμπράξεως του Ομίλου Fourlis και της DANAOS Shipping Group με δραστηριότητα στο τομέα του real estate. Στο παρελθόν είχε επίσης διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Marinopoulos Coffee Company SA/Starbucks καθώς και της Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ/GAP και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Hatzioannou Holdings, στην FFG Platinum Α.Ε. και στην Fashion Box Hellas Α.Ε. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών BA στα Οικονομικά και στις Επιχειρήσεις από το Macalester College, MN, USA και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Economics από το London School of Economics, καθώς και Executive Education Diploma στο Real Estate Management από το Harvard Business School.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής