Δημήτριος Βέργαδος

Δημήτριος Βέργαδος

Καθηγητής, Αναπληρωτής, Πρόεδρος, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών», Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Δημήτριος Βέργαδος είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», Διευθυντής του «Εργαστηρίου Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών», Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στην περιοχή των Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών, Έξυπνων Τεχνολογιών, Cloud Computing, Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων, Βιώσιμων Οικοσυστημάτων και Έξυπνων Πόλεων, Διαχείρισης Ψηφιακού Πολιτισμικού Περιεχομένου, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητάς του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει διατελέσει επιμελητής έκδοσης διεθνών περιοδικών (co-Editor, member of the Editorial Board), πρόεδρος προγράμματος συνεδρίων (Program Chair), μέλος σε πολλές τεχνικές επιτροπές προγράμματος (TPC) διεθνών συνεδρίων, κριτής άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος και αξιολογητής σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές και οργανισμούς.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς