Δημήτρης Πρίμπας

Δημήτρης Πρίμπας

Διευθυντής Επιχειρηματικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος

Ο  Δημήτρης  Πρίμπας  είναι  ο  Διευθυντής  Επιχειρηματικών  λύσεων  για  την  ΙΒΜ  Ελλάδας  & Κύπρου.  Πριν  από  αυτή  τη  θέση,  ήταν  ο  Διευθυντής  Πωλήσεων  Τεχνολογικών  Υπηρεσιών  για την  Ελλάδα  και  την Κύπρο.  Ο  Δημήτρης  εντάχθηκε  στο  δυναμικό  της  IBM  το  2008,  αρχικά  ως Project Manager στο τμήμα Τεχνολογικών Υπηρεσιών. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος   Πληροφορικής   από   το   Πανεπιστήμιο   Πατρών   (Τμήμα   Μηχανικών   Η/Υ   και Πληροφορικής).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Επιχειρηματικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Επιχειρηματικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος