Δημήτρης Βέργαδος

Δημήτρης Βέργαδος

Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ

Σήμερα είναι Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Ακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς -τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων –με την ανάληψη δικτατορικής διατριβής στο αντικείμενο «Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας». Είναι κάτοχος του διπλώματος “Certified Quality Technician” της American Society for Quality Control. Έχει εργαστεί περί τα 15 χρόνια ως διευθυντής ειδικών εκδόσεων και μελετών σε εξειδικευμένο οργανισμό επιχειρηματικής (business to business) πληροφόρησης καλύπτοντας θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και επενδύσεων, διοίκησης ολικής ποιότητας, οργάνωσης Logistics-εφοδιαστικής, συστημάτων αυτοματισμού, συσκευασίας, κ.λπ.

Διετέλεσε συνεργάτης του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1997-1998).

Έχει τιμηθεί με το δημοσιογραφικό βραβείο «Λέοντος Μελά 1994 – 1995» από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της American Society for Quality (ASC), του Ελληνικού Τμήματος των Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ-GREEK SECTION), καθώς και αναπλ. Μέλος της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ