Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Υπουργείου Υγείας

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Από τον Απρίλιο του 2018 έχει αποσπαστεί στο Υπουργείο Υγείας και έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου αυτού. Στην ΑΠΔΠΧ έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής (ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III – Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ). Έχει συμμετάσχει – ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος ομιλητής – σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ορίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union) και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για το «data protection reform package» (Γενικό Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως εθνικός εκπρόσωπος στο «Experts’ Workshops on health data protection» της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022». 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Υπουργείου Υγείας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Υπουργείου Υγείας