Δήμος Μπαρτζώκας

Δήμος Μπαρτζώκας

Διευθυντής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Λεπτομέρειες Ομιλητή