Δήμος Μπαρτσώκας

Δήμος Μπαρτσώκας

Πρόεδρος, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)

Λεπτομέρειες Ομιλητή